Sta Sterk Training

Sta Sterk Training

Yuda biedt weerbaarheidstrainingen voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘Sta Sterk’ methode.

Deze training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. En dat is heel belangrijk! Kinderen leren beter omgaan met pesten, waardoor zij er minder last van hebben. Dat betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid en depressieve gevoelens.

Inhoud training

Doel van de training is het vergroten van de sociale weerbaarheid van de deelnemers. Zo kunnen zij voor zichzelf opkomen in onaangename situaties, zoals verbaal en digitaal pesten, uitschelden, uitlachen, bedreigende opmerkingen, pesten door buitensluiten, negeren en chanteren, spullen afpakken, etc.

In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal:

  • Lichaamstaal
  • Assertiviteit
  • Omgaan met emoties
  • Sociale informatieverwerking
  • Sociale vaardigheden

De deelnemers werken onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling, nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

In de Sta Sterk training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe, weerbare gedrag er langzaam inslijpt. De huiswerkopdrachten helpen de deelnemer de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

De groepstraining omvat 10 lessen van 60 á 90 minuten. Daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden. Dit om de ouders te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van vier tot zes kinderen. De training wordt meestal buiten schooltijd gegeven.

Aan het eind van de Sta Sterk training kunnen de deelnemers op een sterke manier voor zichzelf opkomen in onaangename situaties. Door middel van praktische handvatten hebben zij geleerd sociaal weerbaar te reageren op gedrag waar zij last van hebben zoals; non-verbaal, verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, roddelen en uitlachen.

In de training staan drie thema´s centraal:

  • STERKE lichaamstaal
  • Vaardig reageren bij pesten
  • Vergroten van zelfvertrouwen

Kenmerk voor de training is dat deze heel praktisch is: alles draait om OEFENEN, ERVAREN en DOEN en daarom werkt de Sta Sterk methode.

Go to top