Faalangst de Baas

'FAALANGST DE BAAS !'

De deelnemers leren hoe zij de faalangst de baas kunnen worden, op een manier die bij hen past. Zij leren anders omgaan met de omstandigheden die faalangst oproepen. De faalangst training is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.

Faalangst komt veel voor. Een op de tien leerlingen van alle basisscholen in Nederland heeft last van faalangstige gevoelens.

Er zijn drie soorten faalangst:

 • Cognitieve faalangst = angst voor het reproduceren van kennis en vaardigheden
 • Sociale faalangst = angst om afgewezen te worden door anderen die belangrijk voor je zijn
 • Motorische faalangst = angst bij activiteiten waarbij je je lichaam moet bewegen

De training kan worden gevolgd om onderstaande redenen:

 • Ik ben vaak bang om fouten te maken
 • Ik voel me gespannen als ik een prestatie moet leveren
 • Ik twijfel vaak over wat ik kan
 • Ik voel me heel gespannen als ik omga met anderen en ben bijvoorbeeld bang dat ze me niet aardig zullen vinden
 • Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan
 • Ik heb moeite om met nieuwe of onbekende situaties om te gaan
 • Ik ben soms heel boos op mezelf als iets niet lukt of als ik kritiek krijg
 • De methode van deze training richt zich op: anders voelen, anders denken en anders doen

Deelnemers werken aan het de baas worden van faalangst. Daarnaast ontwikkelen zij sociale en weerbare vaardigheden

De groepstraining bestaat uit een kennismaking en intake gesprek, twee informatie avonden voor ouders en andere betrokkenen en tien bijeenkomsten voor de deelnemer. Een individuele faalangsttraining is ook mogelijk. Neem u voor informatie over duur en tarieven contact op.

Wanneer er behoefte is aan systeembenadering: contact tussen gezin, school en trainer of een tussentijds individueel persoonlijk gesprek met ouders en eventueel de deelnemer kan dit ingekocht worden.

Voor meer informatie over de training 'faalangst de baas' of voor aanmelden kunt u contact opnemen.

Deelnemers krijgen inzicht in

 • Klachten en hoe het werkt als je angstig of onzeker bent.
 • Oorzaken, signalen en vaardigheden die je kunt inzetten om faalangst de baas te zijn.
 • Zichzelf: bijvoorbeeld dat ze meer kunnen dan ze denken te kunnen, dat ze meer weten dan dat ze denken te weten.

Deelnemers werken aan

 • Ontspannen en ademhaling
 • Weerbare lichaamstaal en duidelijk en rustig stemgebruik
 • Actief beïnvloeden van gevoelens
 • Zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over eigen gevoelens en de situatie
 • Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Concentratie
 • Positief denken, andersom denken en helpende gedachten
 • Zelf instructies: eigen invloed
 • Zich presenteren voor de groep
 • Praten over leuke en vervelende dingen die ik meemaak, denk, voel, zeg en doe
 • Fouten mogen maken
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Opkomen voor jezelf: eigen mening geven, nee zeggen, zeggen waar je last van hebt, meedoen en omgaan met buitensluiten, omgaan met pestgedrag
 • Probleem oplossen
 • Experimenteren met nieuw gedrag, zodat het ongewenste gedrag kan worden omgebogen
 • Humor gebruiken, lachen om dat wat mis gaat
 • Hulp vragen
Go to top